Умови договору

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.Продавець зобовязується поставити та передати у власність (повне господарське відання) Покупця товар,а Покупець зобов’язується прийняти товар та оплатитийого на умовахДаного Договору.

1.2 Предметом поставки за цим Договором є товар: ритуальна атрибутика,вироби з поліпропіленової плівки.

 

2.УМОВИ ПОСТАВКИ.

2.1.Поставка товару здійснюється Постачальником за його рахунок.Уразі безпідставної відмови Покупця від отриманого товару,Покупець компенсує вартість доставки даної партії товару(у вартість компенсації входить вартість ПММ по маршруту доставки, враховуючи заробітну плату водія).

2.2.У випадку неможливості виконання замовлення в зазначений термін Постачальник зобов’язаний негайно повідомити покупця про неможливість виконання замовлення повністю або частково із зазначенням причин невиконання.

2.3.Обмін(повернення)товару здійснюється у випадку фабричного браку.

 

3. КІЛЬКІСТЬ,ЦІНА ТА АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ.

3.1.Асортимент,кількість та ціна товару кожної окремої партії визначаються сторонами у замовленні та вказується в накладних.

3.2.Розрахунки між Сторонами здійснюються у готівковій формі. Валюта розрахунків–гривня.

3.3. Покупець зобов’язаний оплатити поставлений продавцем товар протягом 21 (двадцяти одного) календарного дня з дати приймання товару Покупцем, що вказана в накладній. Товар не видається до моменту сплати попередньої накладної.

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

4.1. Усі спори, що виникають між сторонами,вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.